Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống Online dành cho phụ huynh

email.conve.vn

online.conve.vn

Chưa có tài khoản? Hãy liên hệ tuvan@tuequang.vn để đăng ký tư vấn Online.

Hướng dẫn tham gia tư vấn Online

Bạn cần có smartphone hoặc máy tính có micro và camera/webcam để thực hiện tư vấn & hỗ trợ Online.

Sử dụng trên máy tính & laptop

Sử dụng trên smartphone & tablet

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Nếu bạn đã được cấp tài khoản Online, hãy liên hệ Giáo viên phụ trách hoặc email hotro@conve.vn khi có bất kỳ vấn đề nào

 • Chưa đăng ký? Hãy quay về Trang chủ để tìm hiểu thêm về chương trình online

Hệ thống có những gì?

 • Email với tên miền "@conve.vn" dùng để trao đổi với Giáo viên và các thành viên của Tuệ Quang

 • Ứng dụng hỗ trợ tư vấn online

 • Bộ nhớ lưu trữ tài liệu không giới hạn

Các ứng dụng & dịch vụ được cung cấp bởi Google, quản lý bởi Tuệ Quang.

Tôi dùng smartphone - Cần có ứng dụng gì?

Các ứng dụng cần có:

 1. GMail: Android - iOS

 2. Hangout Meet: Android - iOS


Ứng dụng khuyến khích cài đặt:

 1. Google Lịch: Android - iOS

 2. Google Drive: Android - iOS

Điều kiện sử dụng

Phụ huynh bắt buộc phải tuân thủ Quy định Online của Trung tâm Tuệ Quang. Quy định này sẽ được gửi tới phụ huynh trong quá trình xác nhận đăng ký. Ngoài ra, phụ huynh cần tuân thủ các quy định khi sử dụng hệ thống phần mềm:

 1. Tài khoản được cấp phát là tài sản của Tuệ Quang và người dùng phải tuân thủ các điều kiện của Google

 2. Không sử dụng vào mục đích không liên quan tới việc tư vấn

 3. Không lưu trữ, phát tán nội dung mang tính chất lừa đảo, phạm pháp

 4. Không chia sẻ tài khoản cho người khác

 5. Phụ huynh có trách nhiệm bảo mật nội dung đã được gửi tới Email hoặc Drive

 6. Các tập tin cá nhân do phụ huynh tự tải lên Drive sẽ được lưu trữ tạm thời trong 90 ngày

Trung tâm có quyền cấp và thu hồi tài nguyên được cấp phát nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, lạm quyền hoặc lợi dụng tài nguyên hệ thống với mục đích cá nhân. Các trường hợp vi phạm sẽ bị cảnh cáo (lần 1) và tạm đóng tài khoản (lần 2). Tài khoản sẽ bị đóng sau 07 ngày kể từ khi Tuệ Quang xác nhận phụ huynh ngừng tham gia tư vấn.

Bất kỳ trường hợp tranh chấp hoặc vi phạm nào xảy ra, các điều khoản dịch vụ của G Suite for Education sẽ được ưu tiên thực thi trước.